Informācija presei Jaunumi
Laulības

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros), tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus. Civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pašvaldībās, kurās iepriekšējā nedēļā 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem par 50% pārsniedzis valsts vidējo rādītāju, civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Minētais ierobežojums no 2020. gada 27. novembra piemērojams Varakļānu novadā, Aknīstes novadā, Baldones novadā, Salacgrīvas novadā, Krāslavas novadā un Daugavpils pilsētā, Mārupes novadā, Mālpils novadā, Smiltenes novadā, Garkalnes novadā, Limbažu novadā un Salaspils novadā.

Citās pašvaldībās laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā (gan telpās, gan ārtelpās) ir iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Vienlaikus Tieslietu ministrija uzsver, ka joprojām spēkā ir prasība personām ievērot savstarpēju divu metru distanci, kā arī iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ja laulības reģistrācija tiek veikta telpās, tad apmeklētājiem un darbiniekiem jālieto mutes un deguna aizsegi.

Tieslietu ministrija aicina personas būt atbildīgas un ievērot valstī noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī pirms laulības reģistrācijas lūgums sazināties ar dzimtsarakstu nodaļu par tās iespējām nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.