Informācija presei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 22. maija noteikumu Nr. 338 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu” 12. punktu, tiek publicēta informācija par to, ka pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lursoft”, vienotais reģistrācijas numurs 40003053936, varētu tikt piešķirtas ekskluzīvas tiesības Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā uzkrātās publiskās informācijas atkalizmantošanai.”