Informācija presei
Informatīvs pasākums par Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmām
Informatīvs pasākums par Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorātu un EK pārstāvniecību Latvijā organizē informatīvu pasākumu potenciālajiem projektu iesniedzējiem par EK Tieslietu ģenerāldirektorāta programmām „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un „Tiesiskums 2014-2020” un to 2014. gada darba programmām (izsludinātajiem konkursiem). Pasākums norisināsies 2014. gada 18.septembrī no plkst. 11 līdz 15 „ES mājā”, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Pasākuma programma: Pasākuma telpas: konferenču zāle „ES mājas” 2.stāvā.
  1. EK pārstāvniecības Latvijā vadītājas Innas Šteinbukas ievadvārdi
  2. Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktores Daces Freimanes uzruna
  3. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta pārstāves Tania Schröter prezentācija par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un 2014. gada darba programmām.
  4. Kafijas pauze konferenču zāles priekštelpā
  5. Iepriekš īstenoto EK programmu ietvaros līdzfinansējumu saņēmušo Latvijas pārstāvju uzrunas
  6. Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas vadītājs Valdis Pusvācietis par EK Civiltiesību programmas (Civil Justice) līdzfinansēto projektu Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”.
  7. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Projektu izstrādes daļas priekšniece Lāsma Driķe par EK Krimināltiesību programmas (Criminal Justice) līdzfinansētajiem projektiem „Informācijas un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem” (projekts noslēdzies) un „Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” (projekts uzsākts).
  8. Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieces Ilonas Kronbergas uzruna par EK Krimināltiesību programmas līdzfinansēto projektu „Samazināt ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā”.
  9. Resursu centra sievietēm „Marta” pārstāves Ditas Lāces uzruna par Daphne programmas ietvaros īstenoto projektu „WOMPOWER”.
  10. Jautājumi un diskusija
Par plānoto dalību lūdzam informēt atbildīgos Tieslietu ministrijas darbiniekus līdz šī gada 12. septembrim (ieskaitot). Kontaktinformācija: Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vadītāja Inta Remese, tālr. 67036853, e-pasts Inta.Remese@tm.gov.lv Papildinformācija: 2013.gada 17.decembrī ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1381/2013 izveidota  finanšu programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, savukārt ar regulu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1382/2013 izveidota finanšu programma „Tiesiskums 2014-2020”. Abas programmas pārvalda EK Tieslietu ģenerāldirektorāts. Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” ietvaros galvenās mērķa grupas ir bērni, jaunieši, sievietes, kas pakļautas vardarbībai, diskriminācijai vai tās riskam; personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, dzimumorientācijas dēļ. Programmas „Tiesiskums 2014-2020” ietvaros galvenās mērķa grupas ir tieslietu sistēmu darbinieki, noziegumos cietušie, par nozieguma izdarīšanu aizdomās turētie vai apsūdzētie, narkotiku izplatības apkarošanā iesaistītie. Šī gada 24. aprīlī apstiprinātas  programmu „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un „Tiesiskums 2014-2020” 2014.gada darba programmas, kurās noteiktas tēmas izsludināmajiem konkursiem. 2014.gada darba programma ir pirmā gada programma 2014.-2020. gada programmēšanas periodā un tās ietvaros plānotais projektu īstenošanas periods ir līdz 2017. gada beigām. Informācija par programmām „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, „Tiesiskums 2014-2020” un to ietvaros 2014. gadā izsludinātajiem konkursiem Tieslietu ministrijas mājaslapā: http://www.tm.gov.lv/lv/arvalstu-finansu-instrumenti. Informācija par programmām „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, „Tiesiskums 2014-2020” un to ietvaros 2014. gadā izsludinātajiem konkursiem EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm.