Informēs par apmācību programmu topošajiem laulātajiem
2015.gada 21.oktobrī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklās informatīvo pasākumu pašvaldību vadītājiem un medijiem par pirmslaulību apmācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā. Pasākumā informēs par programmas ideju, tiks sniegts ieskats tās saturā un rosinātas diskusijas par ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Pirmslaulību mācības paredzētas pāriem, kuri reģistrējušies laulību noslēgšanai dzimtsarakstu nodaļās. Programmas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ģimenei kā pamatvērtībai un veicināt atbalstu uzskatam, ka ģimenei jābūt balstītai laulībā. Mācību programmas ideja ir sniegt topošajām ģimenēm zināšanas un veidot izpratni par laulības tiesiskajiem, psiholoģiskajiem, ētiskajiem un sadzīves aspektiem. Apmācību programmā topošie laulātie pāri iegūs zināšanas un izpratni par laulības dzīves būtiskiem jautājumiem, kā arī saņems praktiskus padomus dažādām laulības dzīves situācijām. Pašlaik tiek apzinātas iespējas un turpmākā darbība apmācību programmas praktiskajai ieviešanai. Informatīvais pasākums ir vērsts uz to, lai pašvaldības izvērtētu iespējas šīs programmas ieviešanā. Dzimtsarakstu nodaļu pārstāvji ir iepazīstināti ar mācību programmu, un tās pilotprojekts ir noslēdzies veiksmīgi. Pilotprojektā iesaistīto pāru atsauksmes ir pozitīvas, programmas saturs ir novērtēts kā vajadzīgs un noderīgs topošajiem laulātajiem. Mediju ievērībai! Pasākums notiks 21.oktobrī laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas). Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties informatīvajā pasākumā, savu dalību piesakot uz e-pastu Laura.Majevska@tm.gov.lv vai pa tālruni 28363725.   Papildu informācija Statistikas dati liecina, ka noslēgto laulību skaits Latvijā pieaug. No 2015.gada gada 1.janvāra līdz 30.septembrim reģistrētas 11402 laulības. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim reģistrētas 10380 laulības, 2013.gadā – 9442 laulības. Apmācību programmu izveidojusi Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju. Mācību programmas mērķis izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017.gadam. Tajās definēta nepieciešamība īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus par vecāku lomu, bērnu tiesībām, vecāku atbildību un pienākumiem, kā arī to tiesībām ilgtermiņā. Informatīvo pasākumu uzdevums ir palīdzēt vecākiem (īpaši jaunajiem vecākiem) iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu pilnvērtīgi uzņemties rūpes par bērniem un veidot stabilu un laimīgu ģimeni.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv