Informēs par piespiedu dalītā īpašuma likumprojektu
Šodien, 21.septembrī, Ministru kabineta preses konferenču zālē 3.stāvā pēc Ministru kabineta komitejas sēdes notiks Tieslietu ministrijas (TM) preses konference, kurā informēs par Ministru kabineta komitejas sēdē apspriestajiem likumprojektiem, kas ir vērsti uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanu. Likumprojektu mērķis ir dot iespēju izbeigt piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecībās starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un zemes īpašniekiem. Likumprojekti izstrādāti, ņemot vērā to, ka privāttiesiskā ceļā izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības tieši daudzdzīvokļu ēku gadījumos ir apgrūtināti vai pat neiespējami. Piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecības saskaņā ar likumprojektiem būs iespējams izbeigt uz izpirkuma tiesības pamata, dzīvokļu īpašniekiem izpērkot zemi (funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu) zem daudzdzīvokļu mājas par noteiktu izpirkuma cenu, īpašā likumprojektā noteiktā kārtībā, paredzot virkni valsts un pašvaldību atbalsta mehānismu. Preses konferencē informēs par likumprojektu izstrādes un ieviešanas gaitu, kā arī Tieslietu ministrijas piedāvāto risinājumu piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanai. Preses konferencē piedalīsies Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medin, TM Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, TM Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja Zanda Stara un Valsts Zemes dienesta pārstāvji.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv