Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Likumprojektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar grozījumiem paredzēts izslēgt no Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kas paredz tiesības Ministru kabineta loceklim, tiešās pārvaldes iestādei un atvasinātas publiskas personas orgānam, iestādei vai amatpersonai izdot instrukcijas un ieteikumus. Pēc grozījumu stāšanās spēkā  instrukcijas un ieteikumus izdos tikai Ministru kabinets. Tāpat grozījumi paredz pārejas periodu līdz 2010. gada 1. martam,  kura laikā Ministru kabineta loceklim, atvasinātas publiskas personas orgānam vai iestādes vadītājam jāizvērtē iepriekš izdotās instrukcijas un ieteikumi un nepieciešamības gadījumā jāsagatavo tie apstiprināšanai valdībā kā Ministru kabineta instrukcija vai ieteikumi. Ar grozījumiem tiks izslēgtas Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kuras paredz obligātu visu iekšējo normatīvo aktu saskaņošanu ar augstāku iestādi. Paredzēts, ka tiešās pārvaldes iestādes un struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu izdošanas un saskaņošanas kārtību noteiks augstāka iestāde. Turpmāk iekšējie normatīvie akti par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba drošību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību, būs izdodami kā iekšējie noteikumi. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes Zemkopības un Vides ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Latvijas Pašvaldību savienībai, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, Valsts kancelejai. Likuma grozījumi jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar noteikumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.  Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv