Informācija presei
Šodien, 16. augustā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paredz apcietinātajai, aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā. Grozījumi nosaka, ka personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ja tā nerunā valodā, kurā notiek process, nesaprot to, vai nespēj to uztvert, ir tiesības lietot valodu, kuru persona prot, un bez atlīdzības izmantot tulka pakalpojumu, kura piedalīšanos nodrošina procesa virzītājs. Tāpat šie grozījumi attiecas uz zīmju valodu, ko lieto personas ar dzirdes invaliditāti. Grozījumi paredz, ka personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ir tiesības izmantot tulka palīdzību arī tikšanās laikā ar aizstāvi, lai sagatavotu likumā noteiktos dokumentus. Turpmāk tiesām būs pienākums nodrošināt apcietinātajai, aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai, nolēmuma rakstveida tulkojumu personai saprotamā valodā. Tāpat grozījumi paredz, kādos gadījumos rakstveida tulkojums netiks nodrošināts, proti, ja notiesājošs spriedums gatavots lietā, kura pirmās instances tiesā izskatīta bez pierādījumu pārbaudes, cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā, vienošanās procesā un ja tiek veidots kasācijas instances tiesas lēmums. Tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks kārtību un apjomu, kādā tiks nodrošināta tulka palīdzība tikšanās laikā ar aizstāvi. Paredzēts, ka tulka pakalpojums bez maksas tiks nodrošināts ne ilgāk par divām stundām. Tulkošanas izdevumi netiks segti gadījumos, kad advokāts saziņas laikā ar klientu vēlēsies izmantot paša pieaicinātu tulku. Minētie likuma grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. Ar likuma grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas