Informācija presei
Otrdien, 20.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto rīkojuma projektu par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”.  TM sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (IeM) un Norvēģijas korekcijas dienestiem ir izstrādājusi programmas iesnieguma projektu, ko bija nepieciešams atbalstīt pirms tā iesniegšanas Finanšu ministrijā kā Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajā iestādē. Galīgo lēmumu par programmas apstiprināšanu pieņems Norvēģijas izveidotais Finanšu instrumentu birojs. Programmas ietvaros projektus īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP), Valsts probācijas dienests (VPD) un Valsts policija (VP). VPD īstenos projektu „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”. IeVP īstenos projektu „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”. VP īstenos projektu „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”. Programmas finanšu kopapjoms no Norvēģijas finanšu instrumenta ir 13 056 000 eiro. Nacionālais valsts budžeta līdzfinansējums projektu īstenošanai būs jāpiesaista 15% apjomā. „Programmas ietvaros diviem Latvijas korekcijas dienestu projektiem, proti- Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam- tiks piesaistīts līdz šim lielākais ārvalstu finansējuma apjoms tieslietu jomā. Programma sniegs ieguldījumu arī Valsts policijas infrastruktūrā un personāla apmācībā”, projektu raksturo tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Saskaņā ar šī gada 28. aprīļa Saprašanās memoranda par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014. gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti TM ir noteikta par programmas īstenotāju, bet Iekšlietu ministrija būs programmas partneris. Par donoru programmas partneri noteikti Norvēģijas korekcijas dienesti. Rīkojuma projektu var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/ Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv