Informācija presei
Izbeidz disciplinārlietu pret tiesnesi
Šodien, 12.jūnijā, Tiesnešu disciplinārkolēģija sēdē izskatīja ar 2015. gada 15. maija rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja lēmumu ierosināto disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par Civilprocesa likuma 131.panta, 632.panta otrās daļas un 19.panta tīšu pārkāpumu un darba pienākumu nepildīšanu, proti, par procesuālo termiņu un tiesvedības ierosināšanas kārtības neievērošanu, kā arī par tiesas nolēmumā nenorādītu juridisku pamatojumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša atstatīšanās iemesliem. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izvērtējot disciplinārlietas materiālus, nolēma izbeigt disciplinārlietu sakarā ar to, ka rajona (pilsētas) tiesas tiesneša rīcībā nav konstatēti tīši Civilprocesa likuma 131. panta un 632.panta otrās daļas pārkāpumi, savukārt Civilprocesa likuma 19. pants nav attiecināms uz darba pienākumu nepildīšanu.