Jaunumi

Saeima 2024. gada 20. jūnijā pieņēma likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā". Ar šo likumprojektu tika mainīti Civilprocesa likuma 594. un 599. pants par ieturējumiem no parādnieka darba algas un līdzīgiem maksājumiem.

Galvenās izmaiņas:

1. Ieturējumu samazināšana: Lielākajā daļā parādu piedziņas lietu tiks samazināti ieturējumi no parādnieka darba algas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

2. Jauni noteikumi saimnieciskās darbības ienākumiem: Ieturējumi no naudas, ko parādnieks saņem no saimnieciskās darbības, tiks piemēroti noteikumi par piedziņas vēršanu uz darba samaksu. Šai darbībai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā un jābūt parādnieka vienīgajam ienākumu avotam. Tātad, — ieturējumi tiks veikti noteiktā procentuālā apmērā, bet ne 100% apmērā, kā tas bija līdz šim.

3. Ieturējumu apmērs: Neatkarīgi no piedziņas kārtas, ieturējumu apmērs nemainīsies. Tas visos piedziņas veidos būs 30%. Šos 30% aprēķinās no starpības starp konkrētajam parādniekam saglabājamo summu un viņa algu neto. Salīdzinājumam – šobrīd procentuālos  ieturējumus aprēķina no visas neto algas.

4. Minimālās summas saglabāšana: Parādniekam tiks saglabāta darba samaksa un līdzīgi maksājumi 50% apmērā no minimālās mēneša algas. Par katru nepilngadīgu bērnu parādnieka apgādībā saglabās 15% no minimālās mēnešalgas, bet ne vairāk kā 50%.

Visas minētās izmaiņas, kas samazina piedzenamo līdzekļu apmēru, tieši ietekmē piedzinēju likumīgās intereses un tiesības uz nolēmuma izpildi. Tomēr grozījumi veikti ar mērķi, samazinot ieturējumu apmēru, veicināt parādnieku nodarbinātību un tādējādi – ilgtermiņā arī veicinot parādu atgūšanu.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome vērš uzmanību, ka grozījumi Civilprocesa likuma 599. pantā stāsies spēkā vispārējā kārtībā (paredzams, ka jūlijā), savukārt grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā – 2024. gada 1. oktobrī. 

Piemēri: parādnieks saņem algu 1000 eiro “uz rokas” jeb neto. Parādnieka apgādībā reģistrēts viens nepilngadīgs bērns.

tabula

1. Uzturlīdzekļu parāda piedziņa:

   - Pašlaik: Parādniekam saglabā 455 eiro, ietur 545 eiro.

   - Pēc grozījumiem: Parādniekam saglabās 836,50 eiro, ieturēs 163,50 eiro. Ieturējumu samazinājums: no 545 eiro uz 163,50 eiro.

2. Administratīvā soda piedziņa:

   - Pašlaik: parādniekam saglabā 500 eiro, ietur 500 eiro.

   - Pēc grozījumiem: Parādniekam saglabās 836,50 eiro, ieturēs 163,50 eiro. Ieturējumu samazinājums: no 500 eiro uz 163,50 eiro.

3. Neatmaksāta aizdevuma piedziņa:

   - Pašlaik:  Parādniekam saglabā 805 eiro, ietur 195 eiro.

   - Pēc grozījumiem: Parādniekam saglabās 836,50 eiro, ieturēs 163,50 eiro. Ieturējumu samazinājums: no 195 eiro uz 163,50 eiro.

4. Divu parādu (uzturlīdzekļu un neatmaksāta aizdevuma) piedziņa:

   - Pašlaik: Parādniekam saglabā 455 eiro, ietur 545 eiro.

   - Pēc grozījumiem: Parādniekam saglabās 782 eiro, ieturēs 218 eiro.

Tātad, pat gadījumā, ja parādniekam ir vairākas izpildu lietasieturējumu apmērs samazināsies.

Informāciju sagatavoja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. 

izmainas1

izmainas2

izmainas3

izmainas4

izmainas5

izmainas6