Izmanto notāra pakalpojumus attālināti Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv
Kopš 2018. gada 1. jūlija Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv konsultācija pie notāra var notikt videorežīmā un notariālās darbības var veikt attālināti. Tādējādi vairs nevienam, kurš, piemēram, atrodas prombūtnē ārvalstīs, nav jāmēro ceļš uz Latviju, ja rodas nepieciešamība pēc zvērināta notāra pakalpojumiem. Izdot pilnvaru, piekrišanu, uzsākt mantojuma lietu, saņemt juridisku konsultāciju, nokārtot laulības šķiršanu, sagatavoties nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumam un vēlāk arī noslēgt to, taisīt testamentu – tas viss tagad ir iespējams arī attālināti. Turklāt notariāts Latvijā ir pirmais un pašlaik arī vienīgais Baltijā un Eiropā, kas šādi pieejams cilvēkiem – tiešsaistē www.latvijasnotars.lv. Videokonsultācijas iespēja padara notārus vēl pieejamākus brīžos, kad tas nepieciešams. Īpaši aktuāli tas ir tiem aptuveni 200 000 cilvēku, kuri dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Taču arī tiem Latvijas iedzīvotājiem kuriem nav iespēju vai vēlēšanās mērot ceļu līdz notāra birojam, tā ir papildu ērtība. Ieguvēji nenoliedzami ir arī uzņēmēji, kas turpmāk var attālināti kārtot lietas, kurās nepieciešama notāra iesaiste. Pieteiksānās videokonsultācijai iespējama, portāla www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru” izvēloties jebkuru notāru un atzīmējot, ka būs nepieciešama, piemēram, on-line pilnvara. Lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešama klusa un gaiša telpa, stabils interneta pieslēgums, dators, kamera, mikrofons un austiņas vai skaļrunis, e-paraksts, pase vai eID karte, kā arī internetbanka norēķiniem. Izmaksas par zvērinātu notāru pakalpojumiem videorežīmā, tāpat kā līdz šim, ir atkarīgas no veicamās darbības. Piemēram, konsultācija tiešsaistē maksā tikpat, cik konsultācija klātienē – 10,96 EUR stundā. Norēķināties par attālināti saņemtajiem pakalpojumiem var, izmantojot jebkuru banku. Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā ir ieviests arī tāds jauns e-pakalpojums, kā “Pilnvaras pārbaude” – www.latvijasnotars.lv/pilnvaras. Tas dod iespēju ne tikai pārbaudīt, vai personas rīcībā esošā pilnvara nav atsaukta, bet arī pārliecināties par tās īstumu un salīdzināt saturu ar dokumentu, kas reģistrēts Pilnvaru reģistrā. Šī papildu iespēja pārbaudīt arī dokumenta saturu attiecas uz pilnvarām, kas pie Latvijas zvērinātiem notāriem apliecinātas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju. Līdz ar šo e-pakalpojumu ir ieviests rīks, kas sniedz papildu drošību, jo tagad tie, kam jāiesaistās kādā darījumā ar pilnvarotu personu, var gūt nešaubīgu pārliecību, pirmkārt, par to, ka darījuma otras puses uzrādītā pilnvara tiešām ir izdota un nav viltota, un, otrkārt, par to, ka otrai pusei izdotais pilnvarojums tiešām ietver attiecīgas tiesības, piemēram, pārdot citam piederošu īpašumu. Vienas pilnvaras pārbaude maksā 5 euro. Savukārt gadījumam, kad cilvēks ir aizmirsis, piemēram, pie kura notāra ir nodevis glabāšanā savu testamentu vai izdevis kādu pilnvaru, Latvijas zvērinātu notāru klientu portāls sadaļā “Manas drbības” piedāvā iespēju pārskatīt visas savas darbības, kas kopš 2006. gada veiktas pie zvērinātiem notāriem, tādējādi skaidri pārvaldot savu juridisko aktivitāšu apjomu un saturu. Šis pakalpjums ir pieejams bez maksas.