Informācija presei
Izpildīts viens no priekšnosacījumiem, lai tieslietu jomas darbinieku apmācībām piesaistītu ES fondu finansējumu
Otrdien, 18. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavotos un ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem saskaņotos grozījumus Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020. gadam. Veicot saskaņošanu ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, Tieslietu ministrija saņēma vairākas rekomendācijas. Pēc Eiropas Komisijas pārstāvju ieteikuma plāns ir papildināts ar jaunu uzdevumu, kas paredz visaptveroša tiesu sistēmas efektivitātes novērtējuma izstrādi. Minētais novērtējums sekmētu arī plānā izvirzīto uzdevumu mērķu sasniegšanu visā projekta laikā. Tāpat pārskatīti plānoto uzdevumu izpildes termiņi, lai nodrošinātu sekmīgu rezultātu sasniegšanu un savlaicīgu plānoto līdzekļu apguvi. Plāns un tā grozījumi ir viens no priekšnosacījumiem iespējai pretendēt uz Eiropas Sociālo fondu finansējumu. Ar tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāna 2015.-2020. gadam grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: 2015. gada 3. marta sēdē Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020. gadam. Plāns ietver vairākus veicamo pasākumu virzienus, kuru kopējais mērķis ir stiprināt tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju, tiesu ekspertu, kā arī tiesu un prokuratūras darbinieku profesionālo kvalifikāciju, veicinot stipru, kompetentu un neatkarīgu tiesu varu un tiesībaizsardzības iestāžu darbu. Paredzēta apmācību satura pilnveidošana, e-apmācību modeļa izstrādāšana, prasmju un zināšanu novērtējuma individualizēšana, tāpat arī starpdisciplinārās pieejas (kopīgu mācību organizēšana tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem) ieviešana. Atbalstot Tieslietu ministrijas izstrādāto tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020. gadam, Ministru kabinets noteica, ka Tieslietu ministrija, ja nepieciešams, nodrošina plāna aktualizēšanu atbilstoši saņemtajiem Eiropas Komisijas komentāriem.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv