Vakar, 10. martā, Ministru kabinets izskatīja, taču lemšanu atlika rīkojumam par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2009. gadam. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisināsies no 2009. gada 12.  līdz 15. augustam. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, Rīgas arhibīskaps – metropolīts kardināls J. Pujats 2008. gada 31. marta vēstulē lūdza Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus 2009. gadā par valsts nozīmes pasākumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā. Minēto svētku norises organizēšanai Katoļu baznīcas Latvijā vadība pilnvaroja reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze”.  Draudze iesniedza svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2009. gada aprēķinu ar nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Ls 169 699,02 apmērā. Rīcības komiteja, izvērtējot tāmes pozīcijas, vienojās, ka 2009. gadā tiks atbalstītas tās pašas tāmes pozīcijas, kas tika atbalstītas jau 2008. gadā. Turklāt atbalstītās tāmes pozīcijas summas palielināšana būs pieļaujama tikai gadījumā, ja to paredz  normatīvie akti. Tādējādi rīcības komiteja par pamatotu uzskata valsts budžeta finansējuma piešķiršanu valsts nozīmes pasākumam starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2009. gadā Ls 80 963 apmērā. Tieslietu ministrijas  2009. gada budžetā šo svētku nodrošināšanīa jau paredzēts piešķirt Ls 22 236. Tātad papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums būtu Ls 58 727. No šīs summas Ls 17 661 nepieciešami iekšlietu ministrijai, proti –Valsts policijai – Ls 14 830 un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – Ls 2 831 ceļu satiksmes organizēšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai, apsardzes veikšanai un ugunsdrošības un glābšanas profilaktisko pasākumu nodrošināšanai. Tieslietu ministrijai papildus nepieciešami Ls 12 780 latus ūdens attīrīšanas un ūdens dzidrināšanas filtru tehniskās pārbaudes veikšanai, dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinficēšanai, apskaņošanas pakalpojumu nodrošināšanai, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai. Veselības ministrijai nepieciešami Ls 27 922, no tiem Katastrofu medicīnas centram – Ls 27 484 un VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Latgales reģionālajai filiālei – Ls 438 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā personu nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni un dzeramā ūdens mikrobioloģiskajai un ķīmiskajai izmeklēšanai. Savukārt Ls 364 nepieciešami Zemkopības ministrijas Pārtikas veterinārā dienesta Nacionālās diagnostikas centra Latgales reģionālajai laboratorijai dzeramā ūdens monitoringa izmeklējumu veikšanai. Lai uzlabotu valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanu un pēc iespējas mazinātu procesa izmaksas, būs nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likumā noteiktās procedūras, proti, tiks rīkoti iepirkumu konkursi. Ar pilnu pasākumu plānu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv