Informācija presei
Izskatīta disciplinārlieta pret apgabaltiesas tiesnesi
  Tiesnešu disciplinārkolēģija 2016. gada 30. septembra sēdē izskatīja disciplinārlietu pret apgabaltiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā. Disciplinārlieta ierosināta ar tieslietu ministra 2016. gada 31. augusta rīkojumu, kurā tiesneša rīcība, nesastādot pilnu spriedumu likumā noteiktajā termiņā, ir atzīta kā tīšs likuma pārkāpums. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un ceturtās daļas 1. punktu, nolēma uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.1 panta pirmajai daļai Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.