Informācija presei
Izskatīta disciplinārlieta pret tiesnesi
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2016.gada 14.oktobra sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu un darba pienākumu nepildīšanu. Disciplinārlieta ierosināta ar tieslietu ministra 2016.gada 25.maija rīkojumu, kurā secināts, ka tiesnesis nav ievērojis Civilprocesa likumā noteiktos procesuālos termiņus attiecīgo lūgumu izlemšanai, kā arī ir pārkāpis Kriminālprocesa likumā noteikto krimināllietas iztiesāšanas kārtību. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma uzlikt disciplinārsodu – rājienu. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.