Informācija presei
Izskatīta disciplinārlieta pret tiesnesi par rupju nolaidību lietas izskatīšanā
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2019. gada 23. augusta sēdē izskatīja ar ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra 2019. gada 19. jūnija rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret tiesnesi par rupju nolaidību lietas izskatīšanā, tiesas spriedumā iekļaujot lietas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7. panta astoto daļu, aprobežojās ar disciplinārlietas izskatīšanu sēdē, neuzliekot disciplinārsodu. Tiesnešu disciplinārkolēģija 2019. gada 23. augusta sēdē izskatīja ar ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra 2019. gada 25. jūlija rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret tiesnesi par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 19. pantā noteiktās informācijas izmantošanas aizliegumu. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un ceturtās daļas 1. punktu, uzlika tiesnesim disciplinārsodu – piezīmi.