Izskatīta disciplinārlieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 8.janvāra sēdē izskatīja tieslietu ministra 2018. gada 11.novembrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināta tiesu izpildītāja pieļauto normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā ievesta izpildu lieta uz tāda dokumenta pamata, kas nav uzskatāms par izpildu dokumentu Civilprocesa likuma izpratnē, uzturlīdzekļu piedziņas lietā nav veiktas darbības likumā noteiktajā kārtībā un neatrodas visi dokumenti par zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām darbībām, zvērināts tiesu izpildītājs nespēja uzrādīt izpildu lietu, kurai jāatrodas arhīvā, nav pamatotas zvērināta tiesu izpildītāja darbības attiecībā uz maksājumu piesaisti Izpildu lietu reģistrā izbeigtās izpildu lietās. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu.