Informācija presei
Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
  Tiesnešu disciplinārkolēģija 2019.gada 4.janvāra sēdē izskatīja ar Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas lēmumu ierosināto disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par administratīvo pārkāpumu, kas izpaudies kā transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibuma stāvoklī. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija pieņēma lēmumu ierosināt tiesnesi atcelt no amata, kā arī nolēma ierosināt tieslietu ministram atstādināt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi no amata līdz dienai, kad stājas spēkā nolēmums disciplinārlietā. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā par ierosināšanu atcelt no amata, tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 84.panta pirmo daļu, ja par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta, tieslietu ministrs, saņēmis tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikumu, atstādina šādu tiesnesi no amata līdz dienai, kad stājas spēkā nolēmums disciplinārlietā. Konkrētajā gadījumā tieslietu ministrs lēmumu par tiesneša atstādināšanu no amata pieņems tad, kad tiks saņemts Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums, kas saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 9.panta pirmo daļu ir jānosūta ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc lēmuma pasludināšanas.