Informācija presei
Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2018.gada 5.oktobra sēdē izskatīja ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2018. gada 29. augusta rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par rupju nolaidību krimināllietas iztiesāšanā. Rupja nolaidība izpaudusies, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim nepareizi saskaitot brīvības atņemšanas sodu un kopējo izciešamo brīvības atņemšanas sodu notiesātajai personai nosakot nepareizi. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otrās daļas 1.punktu un minētā panta ceturtās daļas 1.punktu, uzlika rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim disciplinārsodu – piezīmi.             Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.