Informācija presei
Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2017. gada 7. jūlija sēdē izskatīja ar rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 13. jūnija lēmumu ierosinātu disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.