Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2017. gada 10. februāra sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Disciplinārlieta ierosināta ar tieslietu ministra 2017. gada 20. janvāra rīkojumu, kurā secināts, ka tiesnesis pieņemto lēmumu nav nosūtījis visiem likumā paredzētajiem adresātiem. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.