Izskatīta zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārlieta
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2018. gada 29.martā sēdē izskatīja ar tieslietu ministra 2018. gada 14. februāra rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ilgstoši nav sniedzis informāciju un arī atbildes uz tiesas pieprasījumiem par naudas soda piedziņas izpildi administratīvo pārkāpumu lietās. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja rakstveida paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu.