Jaunumi
eks

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2021.gada 21.decembra sēdē izskatīja ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2021.gada 29.septembra lēmumu un ar tieslietu ministra 2021.gada 9.novembra rīkojumu ierosinātās disciplinārlietas pret zvērinātu tiesu izpildītāju, apvienojot tās vienā disciplinārlietā.

Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs pārkāpis vairākas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normas, jo, veicot fakta fiksēšanu, nav bijis neitrāls un neatkarīgs tiesu varas pārstāvis, aktīvi iestājies par vienas puses interesēm, traucējis uzņēmuma darbību un amata darbības veikšanas laikā nav lietojis sejas aizsargmasku. Zvērināts tiesu izpildītājs pārkāpis arī metodisko norādījumu prasības par fiksējamā fakta atspoguļošanu aktā, kā arī Ministru kabineta noteikumos noteikto pienākumu nekavējoties iekļaut Izpildu lietu reģistrā informāciju par sagatavotajiem aktiem. Tāpat disciplinārlietu komisija konstatēja ētikas normu pārkāpumu zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā, sociālajā tīklā Facebook publicējot savu viedokli, kas pausts aizskarošā un sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas normām neatbilstošā veidā.

Izvērtējot konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, zvērināta tiesu izpildītāja attieksmi, pienācīgi nesniedzot informāciju un paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma zvērinātam tiesu izpildītājam uzlikt naudas sodu 1500 euro apmērā un lūgt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi veikt zvērināta tiesu izpildītāja profesionālās darbības pārbaudi.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 69.pantu disciplinārlietu komisijas vai tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu disciplināri sodītais zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.