ast

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2022. gada 19. janvāra sēdē izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2021. gada 22decembra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, pildot amata pienākumus, precīzi neievērojot Civilprocesa likuma 74.5 nodaļā noteikto kārtību tiesas nolēmuma izpildē lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām, kā arī neievērojot Iesniegumu likumā noteikto termiņu atbildes sniegšanai.

Izskatot disciplinārlietu, Disciplinārlietu komisija ņēma vērā un būtisku nozīmi piešķīra apstāklim, ka tiesu izpildītāja rīcības rezultātā, sagatavojot un nosūtot dažāda satura dokumentus izpildu lietā, precīzi neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, nav iestājušās nelabvēlīgas sekas izpildu lietas dalībniekiem. Tāpat ņemts vērā, ka konkrētās izpildu lietas kategorijas izpildu lietas tiesu izpildītāja iecirkņa lietvedībā tiek ievestas reti, kā arī to, ka tiesu izpildītājs atzina vainu atbildes nesniegšanā Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā.

Izvērtējot disciplinārlietā konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja komisijas sēdē sniegto mutvārdu paskaidrojumu, kā arī izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, un ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 65. panta pirmās daļas 4. punktu, nolēma nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību. Disciplinārlietu komisijas lēmums nav pārsūdzams.