Informācija presei

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2020. gada 5. februāra sēdē izskatīja ar tieslietu ministra 2020. gada 2. janvāra rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, izpildot nolēmumu par ievešanu valdījumā.

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija, izvērtējot izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, zvērināta tiesu izpildītāja vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 65. panta pirmās daļas 2. punktu, pieņēma lēmumu ierosināt tieslietu ministram, ka zvērināts tiesu izpildītājs atceļams no amata.

Atbilstoši Tiesu izpildītāju likuma 66. panta otrajai daļai tieslietu ministram divu nedēļu laikā no disciplinārlietu komisijas lēmuma saņemšanas dienas ir tiesības uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu — atcelšanu no amata vai paziņot disciplinārlietu komisijai, ka tās ierosinātais disciplinārsoda veids ir pārskatāms.