Informācija presei
Izskatītas divas disciplinārlietas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2018. gada 10. septembra sēdē izskatīja divas disciplinārlietas pret diviem zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Ar tieslietu ministra 2018. gada 27. augusta rīkojumu ierosināta disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Civilprocesa likuma 570. panta trešās daļas un Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmās daļas pārkāpumu, proti, zvērināts tiesu izpildītājs, situācijā, kad iespējams vērst piedziņu uz darba samaksu un naudas līdzekļiem, veica izpildu darbības, kas noteiktas Civilprocesa likuma 73. nodaļā "Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu". Izvērtējot disciplinārlietas materiālus, konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā pārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi. Tāpat Disciplinārlietu komisija izskatīja apvienoto disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2018. gada 25. jūlija rīkojumu par zvērinātu tiesu izpildītāja rīcību, nepieņemot lēmumu par izpildu lietvedības apturēšanu un nepaziņojot minēto lēmumu ieinteresētajām personām, un ar tieslietu ministra 2018. gada 13. augusta rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes veiktajā atkārtotajā pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem zvērināta tiesu izpildītāja darbībā. Izvērtējot disciplinārlietas materiālus, konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja rakstveida un mutvārdu paskaidrojumus, konstatēto pārkāpumu raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu un lūgt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei veikt zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā esošo izpildu lietu, kas saņemtas 2017. gadā un 2018. gadā, pārbaudi.