Izsludina atklātu konkursu uz Pastāvīgās Arbitrāžas Tiesas šķīrējtiesneša amatu
Saskaņā ar 1907. gada 18. oktobra Konvencijas par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu 44. panta piekto daļu Pastāvīgās Arbitrāžas Tiesas locekļi amatā tiek iecelti uz sešiem gadiem. Amata prasības un nepieciešamās kompetences: 1) atzīta autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, 2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju un gatavību pildīt šķīrējtiesneša pienākumus; 3) augstākā izglītība tiesību zinātnēs (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē); 4) labas angļu valodas un franču valodas zināšanas; 5) vismaz piecu gadu profesionālā pieredze juridiskajā specialitātē un darbā ar starptautiskiem tiesību jautājumiem; 6) labas zināšanas par starptautiskajām procesuālajām tiesību normām; 7) prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus. Pieteikuma dokumenti – motivēts pieteikums latviešu, angļu un franču valodā, dzīves apraksts latviešu, angļu un franču valodā Eiropas CV formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, ja šādas publikācijas ir, augstāko izglītību tiesību zinātnē apliecinoša dokumenta kopija un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot, – jāiesniedz līdz 2016. gada 16. decembrim Tieslietu ministrijas kancelejā (adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz elektronisko pastu: tm.kanceleja@tm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67036912. Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda adrese, kā arī vēlams norādīt elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņa numuru.