Informācija presei
Izsludina pieteikšanos Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa un priekšsēdētāja amata atestācijas eksāmenam
Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes locekļa amata pretendentu atlases komisija izsludina pieteikšanos Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa un priekšsēdētāja amata pretendentu atestācijas eksāmenam Prasības pretendentiem/-ēm:
  • Latvijas pilsonis
  • prot valsts valodu augstākajā līmenī
  • nevainojama reputācija
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, maģistra grāds vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība
  • piecu gadu darba pieredze ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītā jomā
Veicamie pienākumi:
  • nodrošināt apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanu normatīvajos aktos un termiņos noteiktajā kārtībā
  • piedalīties apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanā, tai skaitā sagatavot un vadīt lietas izskatīšanu rakstveida procesā un Apelācijas padomes sēdēs
  • sagatavot Apelācijas padomes lēmumu un veikt kontroli par atliktajām un apturētajām lietām
  • lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētāja statusā noteikt apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanas grafiku un atbildēt par tā ievērošanu
Lai pieteiktos eksāmenam, pretendents iesniedz Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.677 “Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un locekļu atestācijas eksāmena kārtība” 11.punktā noteiktos dokumentus. Un proti, iesniegumu par pieteikšanos eksāmena kārtošanai (Noteikumu 1.pielikums), tam pievienojot dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formā), pilsonību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un dokumentus, kas apliecina darba pieredzi ar rūpniecisko īpašumu saistītā jomā. Pieteikuma dokumentus iesniedz personiski Tieslietu ministrijā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, t.i. līdz 2016.gada 29.februārim. Tālrunis uzziņām: 67046134.