Informācija presei
Informējam, ka oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2009.gada 15.septembra numurā Nr.146 ir publicēts sludinājums par pieteikšanos uz vakantajām zvērinātu notāru amata vietām tām personām, kas ir nokārtojušas zvērināta notāra eksāmenu. „Saskaņā ar Notariāta likuma 11.1 panta trešo daļu tieslietu ministrs uzaicina personas, kas ir nokārtojušas zvērināta notāra eksāmenu, pieteikties uz vakantajām amata vietām:              -Kurzemes apgabaltiesas darbības teritorijā: Liepājā - 1 amata vieta, Saldū - 1 amata vieta;              -Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā: Krāslavā - 1 amata vieta, Rēzeknē - 2 amata vietas. Personām, kuras vēlas pieteikties uz minētajām vakantajām vietām, lūgums mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informēt par to Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļu Brīvības bulvārī 36, Rīgā. Tālr. 7036722.”