Informācija presei
Izsludināts atklāts konkurss programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa projektu īstenošanai Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai” Izsludināšanas datums: 2014. gada 15. oktobris Iesniegšanas termiņš: 2015. gada 4. februāris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada jūlijs-septembris Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 500 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projekts var tikt īstenots nacionālā vai starptautiskā līmenī. Piedalās arī Īslande. Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes:
     Atklātā konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kuri veicinās Eiropas Savienības (ES) pilsoņu tiesību popularizēšanu, īpaši attiecībā uz brīvu pārvietošanos un vēlēšanu tiesībām, kuras nodrošina ES pilsoņa statuss.[1] Šī konkursa ietvaros tiks dota priekšroka projektu iesniegumiem, kuru ietvaros:
 • plānots uzlabot sabiedrības zināšanas par ES likumiem brīvās pārvietošanās jautājumos, īpaši direktīvu 2004/38/EC.[2]
 • Paredzēts veicināt citās ES dalībvalstīs dzīvojošo (mobilo) pilsoņu iekļaušanos mītnes valsts sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.[3]
 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes:
 • sabiedrības zināšanu uzlabošanai par ES pilsoņu tiesībām brīvās pārvietošanās jomā, īpaši direktīvu 2004/38/EC; vēlams šo likumu ieviešanā iesaistīt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa amatpersonas;
 • labas prakses piemēru izveide un popularizēšana ES līmenī par citā ES dalībvalstī dzīvojošo ES pilsoņu veiksmīgu iekļaušanos mītnes valsts sabiedriskajā un politiskajā dzīvē (piemēram, pēc vienas pieturas aģentūras principa veidoti informācijas punkti jaunatbraucējiem, no citām ES dalībvalstīm iebraukušo ES pilsoņu iesaiste pašvaldību vēlēšanās, utt.)
Projekta iesniegumā jāparedz, ka tiks vākti dati par personām, kuras projekta ietvaros guvušas labumu un jāapraksta metodika datu vākšanas īstenošanai. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
[1] Cf. "EU Citizenship report 2013", http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/citizenship-report/ ; Commission report under Article 25 TFEU "On progress towards effective EU Citizenship 2011-2013", http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2013_270_en.pdf[2] Cf. "Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level", http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf[3] Cf. Commission communication "Preparing for the 2014 European elections: further enhancing their democratic and efficient conduct", http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_126_en.pdf; Commission report on municipal elections, http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2012_99_municipal_elections_en.pdf