Tieslietu ministrija sadarbībā Sabiedrības integrācijas fondu izsludina atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros, kas tiek finansēts ar Tieslietu ministrijas piešķirto finansējumu no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir LVL 45 582 ,00. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 14. jūlijs plkst. 17.00. Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2010. gada 21. jūnijā Tieslietu ministrijas telpās Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Sarkanajā zālē 3. stāvā (ieeja no Tērbatas ielas ). Semināra sākums plkst. 14.00. Semināram obligāti jāpiesākas līdz šā gada 19. jūnijam plkst.16.00 uz e-pastu irina.vasiljeva@tm.gov.lv, vai zvanot pa tālruni: 67036821. Министерство юстиции при сотрудничестве с Фондом интеграции общества объявляет открытый конкурс для проектов негосударственных организаций в рамках схемы грантов «Развитие межкультурного диалога 2010». Конкурс финансируется из средств государственного бюджета, выделенного в 2010 году Министерством юстиции. Общая сумма гранта составляет 45 582 латов. Срок подачи заявок на участие в конкурсе 14 июля 2010 года до 17:00. Информационный семинар о конкурсе пройдет 21 июня в помещениях Министерства юстиции, по адресу: Рига, Бульвар Бривибас 36 (вход с улицы Тербатас) на третьем этаже в красном зале. Начало семинара в 14.00. Для участия в  семинаре необходимо обязательно записаться по телефону 67036821 или по электронной почте – irina.vasiljeva@tm.gov.lv  до 19 июня 16.00. Pielikumā: (visi pielikuma materiāli šeit (zip.)) 1.    Informācija par semināru grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros. 2.    Grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” konkursa nolikums. 3.    Projekta iesnieguma veidlapa. 4.    Budžeta veidlapa (Excel). 5.    Grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” nosacījumu kopsavilkums krievu valodā. 6.    Informācija par starptautiskajiem dokumentiem, kas regulē mazākumtautību tiesības.