Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
  Programma: „Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam” Izsludināšanas datums: 2015.gada 29.septembris Sākuma termiņš projektu iesniegšanai: 2015.gada 3.novembris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 6.janvāris 17.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada 1.ceturksnis Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada aprīlis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 755 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku e-tiesiskuma projektu atbalstam Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Dalībnieku portālā (Participant portal): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu  
 1. Atklātā konkursa prioritātes
Projektu konkursa mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas e-tiesiskuma stratēģijas 2014-2018 un Eiropas e-tiesiskuma Darbības plāna mērķu sasniegšanā. Atbalstīti tiks e-tiesiskuma projektu ieviešana Eiropas e-tieiskuma portālā un nacionālā līmenī, kamēr projektiem būs noteikta Eiropas dimensija. Prioritāte tiks dota projektiem, kas mērķē uz pievienošanos jau ieviestiem vai izstrādē esošiem e-tiesiskuma portāla projektiem vai uz šādu projektu tālāku attīstīšanu, īpaši:
 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savienošana (Interconnection of National Insolvency Registers);
 • Atrodi juristu (Find a Lawyer);
 • Atrodi notāru (Find a Notary);
 • Atrodi tiesu izpildītāju (Find a Bailiff);
 • Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana tiesu prakšu krātuvē un savienošana ar Eriopas e-tiesiskuma portālu;
 • E-kodekss.
2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Projektu konkurss atbalstīs IT aktivitātes un citas aktivitātes saistītas ar Eiropas e-tiesiskuma stratēģiju un tās Darbības plānu. Projektu aktivitātes konkursa ietvaros var ietvert analītisko, konceptuālo, dizaina un papildināšanas darbu, IT programmatūras attīstību, kvalitātes nodrošināšanu un saistītos papildus pasākumus, kas nepieciešami jaunu IT sistēmu izveidei, kā arī jau esošu nacionālo un starptautisko risinājumu paplašināšanu un pielāgošanu. NB!
 1. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz caur Dalībnieku portālu (divu soļu process):
  1. Jāveic pieteikuma iesniedzēja organizācijas reģistrācija sistēmā (ja organizācija jau nav reģistrēta): https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi;
  2. Jāiesniedz pieteikums.
 2. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 3. Projekti, kas plāno nodrošināt maksimālu labumu un ietekmi mērķa grupām tiks novērtēti augstāk nekā projekti, kas fokusēsies galvenokārt uz pētījumiem un citām analītiskajām aktivitātēm.
 4. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 7. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 8. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).