Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam cīņai pret seksuālu uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm un meitenēm” Izsludināšanas datums: 24.jūlijs Iesniegšanas termiņš: 13.oktobris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada marts Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 2.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 000 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektiem jābūt starptautiskiem un jābūt izstrādātiem sadarbībā ar darba devēju organizācijām, arodbiedrībām, izglītības organizācijām, augstākās izglītības iestādēm, studentu apvienības vai klubiem. Īpaši tiktu novērtēta nacionālo izglītības un / vai nodarbinātības ministriju iesaiste. Attiecināmi projektu iesniegumi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Islandes. Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam cīņai pret seksuālu uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm un meitenēm Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2015”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes
Šī konkursa prioritāte ir novērst un cīnīties ar seksuālu uzmākšanos un/vai seksuālu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, jo īpaši darba vietās, skolās, augstākās izglītības iestādēs un caur jaunajām tehnoloģijām un sociālajiem medijiem. Projekti par seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību darba vietās var fokusēties uz specifiskiem darba sektoriem. Tiks novērtēti pieteikumi, kas mērķēti uz neaizsargātajām grupām un / vai iesaista vīriešus cīņai pret seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību. 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • apmācības un sadarbība starp profesionāļiem (veselības dienesti, policija, tiesneši, sociālie darbinieki, skolotāji, darba devēji, arodbiedrību pārstāvji, augstāko izglītības iestāžu personāls utt.), lai novērstu un spētu identificēt šīs vardarbības formas, ieskaitot izveidotās formālās un neformālās procedūras, un atbalstīt programmas, lai reaģētu uz gadījumiem.
 • moduļu un / vai materiālu sagatavošana un ieviešana, lai apmācītu un izglītotu bērnus (zēnus un meitenes), jauniešus, vīriešus un / vai sievietes, lai novērstu seksuālu uzmākšanos un / vai seksuālu vardarbību šādos kontekstos, ieviešot attieksmes un uzvedības izmaiņas attiecībā uz dzimumu lomām, stereotipiem un seksualizāciju, un izglītot par šādas vardarbības nepieļaujamību un palielināt informētību par cietušo tiesībām.
Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti, kas plānoti šādās jomās:
 • bērni kā huligānisma upuri;
 • citu vardarbības formu novēršana un atbalsts cietušajiem no citām vardarbības formām (noziegumi, kas balstīti uz rasi vai etnisko izcelsmi, dzimumidentitāti, nacionalitāti, vecumu u.c.);
 • atbalsts no citām vardarbības formām cietušajiem, kas vērsta tieši pret sievietēm un meitenēm, kā vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, seksuāla izmantošana vai kaitīgas prakses kā sieviešu dzimumorgānu sakropļošana un piespiedu laulības.
Konkursa ietvaros tiks finansēti praktiski projekti, nodrošinot maksimālu labumu un ietekmi uz mērķa grupu. Labāko prakšu apkopošana, vadlīniju un aprakstošu pētījumu izstrāde netiks finansēta, ņemot vērā, ka šāda informācija konkrētajā jomā jau ir pietiekami apkopota. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Projektiem jābūt starptautiskiem un jābūt izstrādātiem sadarbībā ar vai galveno iesaistīto pušu (darba devēji, arodbiedrību pārstāvji, izglītības profesionāļi, augstāko izglītības iestāžu personāls, studentu apvienības vai klubi) vadītiem. Īpaši tiktu novērtēta nacionālo izglītības un / vai nodarbinātības ministriju iesaiste. Iesniegumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 3. Projekta īstenošanas vēlamais ilgums ir 18-30 (maksimālais ilgums) mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm