Informācija presei
Izsludināts konkurss ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora amatam
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums par iespēju pieteikties konkursam uz ES Padomes Ģenerālsekretariāta Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora amatu. Kā teikts paziņojumā, ES Padomes Ģenerālsekretariāts sniedz atbalstu ES Padomei un Eiropadomei, savukārt konkrētais ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par politiku tieslietu un iekšlietu jomā. Tas, savu darbību koordinējot ar citiem Padomes Ģenerālsekretariāta ģenerāldirektorātiem, sniedz tiešu atbalstu ES Padomei, tās struktūrām, rotējošajai prezidējošajai valstij un attiecīgā gadījumā Eiropadomes priekšsēdētājam saistībā ar visiem jautājumiem, kuri attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Amata pretendentiem savi pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2015. gada 17. februārim. Kandidātam ir jābūt augstākajai izglītībai, ar vismaz 15 gadu profesionālo pieredzi, tostarp vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi augstākā līmeņa vadītāja amatā, un jāatbilst citām izvirzītajām prasībām. Ar paziņojumu iespējams iepazīties ES Oficiālajā Vēstnesī.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv