Informācija presei
Izsludināts konkurss uz Satversmes tiesas tiesneša amata vietu
Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisija aicina pieteikties konkursā uz Satversmes tiesas tiesneša, ko virza Ministru kabinets, amata vietu. Prasības Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem/-ēm:    -  atbilstība Satversmes tiesas likuma 4. panta otrās daļas prasībām; Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:
  •         motivēts pieteikums;
  •         dzīves un darba apraksts Europass CV formātā;
  •         izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  •         darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas;
  •         Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta parakstīta piekrišana kandidēt Satversmes tiesas tiesneša amatam, kas saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4.panta trešo daļu pievienots iesniegumam par Satversmes tiesas tiesneša kandidatūru;
  • apliecinājums, ka uz Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu neattiecas likuma "Par tiesu varu" 55.pantā minētie ierobežojumi (saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4.panta trešo daļu pievienots iesniegumam par Satversmes tiesas tiesneša kandidatūru).
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Tieslietu ministrijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīgā, LV–1536, ar norādi „Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisijai”, līdz 2016.gada 11.novembrim. Tālrunis uzziņām 67036789.     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv