svasva

Pirmdien, 5. jūnijā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 26. jūnijam.  

Galvenie nosacījumi, lai piedalītos konkursā:

  • atbilstība prasībām, lai pretendētu uz ierēdņa amatu;
  • atbilstība likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;
  • maģistra grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs vai vadībzinātnē;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas un izpratne administratīvajās tiesībās un procesā, komerctiesībās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un datu analīzē. Jābūt izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi, tās darbības pamatprincipiem un budžeta plānošanas jautājumiem. Tāpat arī vēlama pieredze valsts pārvaldē.

Nepieciešamas arī angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Papildus tam pretendentiem jāpiemīt labām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, argumentācijas, komunikācijas un prezentācijas prasmēm. Jautājumus jāprot risināt ar sistēmisku pieeju un jāspēj uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju.

Šī amata vieta sniedz iespēju izmantot savas zināšanas, radošumu un pieredzi, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi Latvijā un pārstāvētu to starptautiskā līmenī.

Konkurss norisināsies trīs kārtās:

  • pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām;
  • konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un izklāstīs savu redzējumu par mākslīgā intelekta iespējamo ietekmi uz iestādes funkcijām turpmāko piecu gadu laikā;
  • savukārt konkursa trešajā kārtā tiks pārbaudītas tādas pretendentu vadības kompetences kā komandas un pārmaiņu vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz attīstību, attiecību veidošana un uzturēšana.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Mēnešalga noteikta 4600 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ierēdnim būs iespēja arī saņemt motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Konkursa sludinājums pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, Valsts kancelejas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos, kā arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, tās sastāvā ir tieslietu ministres padomnieks Inguss Kalniņš, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktora vietniece, Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vadītāja Dina Buse. Tāpat pretendentu vērtēšanā tiks piesaistīti neatkarīgi novērotāji no Ārvalstu investoru padomes Latvijā un biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna".