Informācija presei
Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu vakantajai ierēdņa amata vietai – Valsts valodas centra direktors. Pretendentiem jāatbilst vairākām prasībām, tai skaitā, jābūt augstākajai izglītībai, labām krievu un angļu valodas prasmēm, darba pieredzei vadošā amatā, pieredzei darbā valsts pārvaldē, labām zināšanām konstitucionālajās tiesībās. Pretendentiem jābūt labām zināšanām administratīvajās tiesībās un procesā, zināšanām par Eiropas Savienības darbību, izpratnei par budžetu un finanšu vadību, kā arī izpratnei par Valsts valodas centra darbību un attīstību, u.c. Papildus minētajam pretendentiem jāiesniedz rakstu darbs – eseja „Valsts valodas centra darbības nozīme valsts valodas aizsardzības politikas īstenošanā”. Esejas saturā pretendentiem jāsniedz Valsts valodas centra un VA „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” līdzšinējās darbības novērtējums un jaunās iestādes attīstības perspektīvas. Esejā pretendentiem jānosaka mērķi valsts valodas lietošanas aizsardzībai un stiprināšanai, kā arī metodes mērķu sasniegšanai. Visbeidzot, pretendentiem esejā jānosaka tulkošanas metodikas attīstības tendences un to nozīme valodas aizsardzības nodrošināšanā. Pretendenti var pieteikties 20 dienu laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, tas, ir, līdz šī gada 20. jūlijam. Ar pilnu prasību sarakstu amata vakancei interesenti var iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapas sadaļā „Darba piedāvājumi”. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036708 e-pasts: reinis.brigis@tm.gov.lv