Tieslietu ministrs 2010.gada 26.maijā izsludinājis zvērinātu tiesu izpildītāju eksāmenu, kas notiks 2010.gada 30.jūnijā. Pieteikuma dokumenti (iesniegumu par atļauju kārtot eksāmenu, pievienojot pierādījumus par atbilstību Tiesu izpildītāju likuma 12. panta pirmās daļas 1.-5. punkta prasībām) iesniedzami Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) līdz 2010.gada 20.jūnijam. Tālr. uzziņām 67036722. Maksa par eksāmena kārtošanu Ls 150 apmērā iemaksājama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes kontā: AS PrivatBank, kods PRTTLV22, konts LV74PRTT0256014396400.