Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Koncepciju par valsts informācijas sistēmas - testamentu reģistrs - izveidi (turpmāk – koncepcija). Koncepciju izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts koncepcijas kopsavilkumā, vienota un centralizēta pēdējās gribas rīkojuma aktu uzskaite pašreiz Latvijas Republikā nepastāv. Privātpersonu interešu aizsardzības uzlabošanai un pēdējās gribas rīkojuma aktu taisīšanas drošības palielināšanai ir nepieciešama atsevišķa valsts informācijas sistēma - testamentu reģistrs, kurā vienkopus tiktu reģistrēti pēdējās gribas rīkojuma akti, kā arī minēto dokumentu atcelšanas un grozīšanas akti, izveide un ieviešana Latvijā. Koncepcija izstrādāta vadoties no apsvēruma, ka šobrīd trūkst centralizēta pēdējās gribas rīkojumu uzskaite valstī. Mantinieki, uzsākot mantojuma lietas kārtošanu, un zvērināti notāri, vedot mantojuma lietas, sastopas ar grūtībām noskaidrot mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojuma esamību un tā atrašanās vietu. Līdz ar ko iespējami gadījumi, kad netiek izpildīta mantojuma atstājēja pēdējā griba. Koncepcijas kopsavilkumā norādīts, ka Latvijas Zvērinātu notāru padome ir paudusi apņemšanos no saviem finanšu līdzekļiem segt testamentu reģistra izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas izdevumus, jo lielāko daļu pēdējās gribas rīkojuma aktus taisa zvērināti notāri un informācija par pēdējās gribas rīkojuma aktiem nepieciešama mantojuma lietu vešanas procesā, kas ir zvērinātu notāru kompetencē. Koncepcijas kopsavilkumā tiek piedāvāts Latvijas Zvērinātu notāru padomi noteikt par testamentu reģistra pārzini un turētāju. Koncepcijā piedāvāti divi risinājumu varianti. Pirmajā variantā Testamentu reģistrā iekļaujamai dati par pēdējās gribas rīkojuma aktiem, kas taisīti tikai no testamentu reģistra darbības uzsākšanas brīža. Otrajā variantā piedāvāts Testamentu reģistrā papildus datiem no tā darbības uzsākšanas brīža iekļaut arī datus par pēdējās gribas rīkojuma aktiem, kas taisīti no Notariāta likuma spēkā stāšanās dienas (1993. gada 1. septembris), tomēr tiem būtu informatīvs raksturs. Koncepcijas 2.risinājuma variantu piedāvāts īstenot 2012.gada 2. Pusgadā, gada laikā nodrošinot testamentu datu ievadīšana reģistrā. Ar pilnu Koncepcijas tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Reinis Briģis TM Administratīvā departamenta pārstāvis Tālr. 67036739 e-pasts: Reinis.brigis@tm.gov.lv