Konkursā, kas paredz valsts un privātās partnerības projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” finanšu un ekonomiskā pamatojuma un saistīto dokumentu izstrādi un darbinieku apmācību, uzvarējusī personu apvienība, kuru veido nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmums „Latio namsaimnieks”, arhitekts Māris Malahovskis un zvērinātu advokātu birojs „ECOVIS CONVENTS”. Apvienība izstrādās Šķirotavas aresta nama un Kurzemes cietuma būvniecības un uzturēšanas finanšu un ekonomisko pamatojumu, sagatavos citus saistītos dokumentus, kā arī veiks darbinieku apmācību. Uzņēmumi kā pirmsprojekta materiālu izstrādās arī inženierizpētes skiču projektu, kam uzskatāmi jāilustrē ieslodzījuma vietu būvniecības iecere. Kā personu apvienības apakšuzņēmēji dokumentu izstrādē piedalīsies arī konsultāciju uzņēmumi „COWI Latvia” un „Baltkonsults”. Projekts tiek īstenots Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” ietvaros. Šīs programmas mērķis ir veicināt izpratni par valsts un privātās partnerības projektu īstenošanu, sniedzot atbalstu publiskā sektora institūcijām darbinieku apmācībai, finanšu un ekonomisko pamatojumu, tehnisko projektu un iepirkumu dokumentācijas sagatavošanai. Šķirotavas aresta nama un Kurzemes cietuma būvniecības un uzturēšanas finanšu un ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas un apmācību projekta izmaksas ir Ls 95 000. Projekts tiks īstenots nepilnu trīs mēnešu laikā. Tieslietu ministrija ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projektā norāda, ka ieslodzījuma vietu izvietojums valstī ir vēsturiski veidojies un tas ir neregulārs – Vidzemes un Latgales reģionā ir vairāki cietumi, Rīgā – pieci, bet Kurzemes reģionā – tikai viens. Tas rada grūtības ar ieslodzīto izvietošanu pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai, tāpat ieslodzīto plūsmas cietumos ir neefektīvas un rada nepieciešamību pēc papildus personāla resursiem. Daļa cietumu ēku būvētas 19.gadsimtā, daļa – padomju laikā un ieslodzījuma vietas tikai daļēji ir piemērotas mūsdienu vajadzībām. Ieslodzījuma vietu iekšējais plānojums bieži vien ir nepraktisks un neļauj sasniegt likumā noteiktos sodu izpildes mērķus, ir problēmas ar efektīvu infrastruktūras izmantošanu. Neapmierinošais ieslodzījuma vietu stāvoklis apdraud arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijas nosacījumu izpildi. „Tā kā minētās problēmas iespējams novērst, vienīgi veidojot jaunu cietumu infrastruktūru, Tieslietu ministrija uzskata valsts un privātās partnerības piedāvātās iespējas par būtiskām cietumu infrastruktūras uzlabošanai, ieslodzīto resocializācijai, sabiedrības un cietumu darbinieku drošības nodrošināšanai un līdzekļu ekonomijai. Šķirotavas aresta nama un Kurzemes cietuma finanšu un ekonomiskā pamatojuma sagatavošana ļaus arī kopumā izvērtēt valsts un privātās partnerības perspektīvas un iespējamās priekšrocības cietumu būvniecībā un uzturēšanā,” norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. „Projekta īstenošanai apvienojušies uzņēmumi katrs savā nozarē ir uzkrājuši lielu pieredzi un zināšanas. Esam gandarīti, ka varam, apvienojot spēkus, visas sabiedrības interesēs līdzdarboties ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā. Tāpat svarīgi, ka tiek domāts par valsts un privātās partnerības ieguvumiem un šādi projekti Latvijā dažādās jomās iegūst arvien reālākas aprises. Vairākās valstīs ieslodzījuma vietu būvniecība un uzturēšana, izmantojot valsts un privātās partnerības modeli, ir atzīta par efektīvu un ekonomiski izdevīgu,” norāda „Latio namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs. Šķirotavas aresta nama un Kurzemes cietuma būvniecības un uzturēšanas finanšu un ekonomiskais pamatojums ļaus izvērtēt projekta atbilstību normatīvajiem aktiem, izmaksas un iespējamos ieguvumus, finanšu avotus, projekta īstenošanas alternatīvās iespējas un citus aspektus. Apmācības procesā tieslietu sistēmas darbinieki iegūs zināšanas par valsts un privātās partnerības teorētiskajiem aspektiem, juridisko bāzi, ārvalstu pieredzi, projektu izmaksu aprēķinu sastādīšanu un izvērtēšanu, riskiem un to mazināšanu, līgumu izstrādi, slēgšanu un uzraudzību, skiču projektu izstrādi. Papildu informācija: Aivars Gontarevs, „Latio namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs, tālr.: 67357704; e-pasts: aivarsg@latio.lv; www.lationamsaimnieks.lv Par personu apvienību Zvērinātu advokātu birojs „ECOVIS CONVENTS” vieno profesionāļus, kas savu pieredzi un profesionālās zināšanas guvuši darbā gan ar ārvalstu investoriem, gan vietējiem komersantiem un privātpersonām. Birojs praktizē komerctiesību, finanšu un banku tiesību jomās, plaša komerciāla rakstura darījumu, tai skaitā, arī publisko iepirkumu, privātās un publiskās partnerības projektu apkalpošanā un citās tiesību nozarēs. 2007.gadā tika sākta dalība finansistu un juristu apvienībā, kas darbojas zem vienota zīmola „ECOVIS”. Patlaban partneru biroji ir atvērti 40 valstīs, kas dod iespēju ātrā laikā noskaidrot un apkopot starptautisko praksi visdažādāko jautājumu risināšanā. 2010.gada pavasarī birojs, uzvarot Tieslietu ministrijas izsludinātā atklātā konkursā, ieguva tiesības izstrādāt konkursa dokumentāciju un veikt darbinieku apmācību apakšprojekta „Valsts un privātās partnerības projekta „Olaines cietuma būvniecība un uzturēšana” konkursa dokumentācijas izstrāde un darbinieku apmācība” aktivitāšu ietvaros. Ievērojama apjoma darbs tika pabeigts 2010.gada augustā un biroja dalība tagadējā projekta realizācijā ir kā loģisks turpinājums jau veiksmīgi iesāktajam darbam tieši publiskās un privātās partnerības jomā. „Latio namsaimnieks” ir 1995.gadā dibināts „Latio” grupas uzņēmums, kura galvenā darbības joma ir komercobjektu un dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana. Veicot mājokļu apsaimniekošanu, „Latio namsaimnieks” nodrošina pilnu ēkas renovācijas ciklu, sākot ar energoauditu, projektu izstrādi, Eiropas atbalsta fondu finansējuma piesaisti un beidzot ar būvniecības darbu veikšanu. Apakšuzņēmēji Inženierkonsultāciju uzņēmums „COWI Latvia” ir viens no starptautiskās kompānijas „COWI Group” uzņēmumiem, kas Latvijā strādā vairāk nekā 15 gadus. „COWI Latvia” ir iesaistīta projektēšanas un modelēšanas darbos ūdens un notekūdeņu jomā, būvniecības un vides auditu veikšanā, tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošanā, konsultāciju nodrošināšanā iepirkumu jomā, ekonomikas un finanšu konsultāciju sniegšanā un projektu vadībā infrastruktūras attīstības un institucionālās kapacitātes celšanas projektiem. „Baltkonsults” ir 1997.gadā dibināts uzņēmums, kas sniedz finanšu, ekonomikas, plānošanas, juridiskos un projektu vadības pakalpojumus publiskā un privātā sektora klientiem Latvijā un ārvalstīs. Uzņēmumam ir piecu gadu pieredze publiskās un privātās partnerības jomā Latvijā.