Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināta kārtība, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums nosaka, ka valsts piešķir finansējumu neatliekamās medicīniskās palīdzības, ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu segšanai tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei. Līdz ar to izstrādātie noteikumi paredz, ka Latvijas Pareizticīgā Baznīca iesniegs TM detalizētu svētku pasākumu, to norises un nepieciešamā finansējuma aprakstu, kuru TM nosūtīs izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai iesaistītajām institūcijām. Proti, Iekšlietu ministrija izvērtēs sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, Satiksmes ministrija – ceļu satiksmes nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, bet Veselības ministrija – neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru, teikts noteikumu projekta anotācijā. TM precizēs aprakstu atbilstoši ministriju atzinumiem un saskaņos to ar Finanšu ministriju un Latvijas Pareizticīgo Baznīcu. Pēc tam TM iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu ar mērķi apstiprināt konkrētā finansējuma iekļaušanu budžeta pieprasījumā. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Satiksmes  un Veselības ministrijām. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv