Šodien, 19.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja likumprojektu „Tiesu ekspertu likums”. Izsakot Tiesu ekspertu likumu jaunā redakcijā, par pamatu ņemts pašreiz spēkā esošais Tiesu ekspertu likuma regulējums. Likumprojektā ietvertā tiesiskā regulējuma mērķis ir novērst vairākas spēkā esošajā likumā konstatētas nepilnības. Likumprojekts precizē tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījumu komisijas sastāvu, sertifikācijas pārbaudījuma kārtību, kā arī noteic gadījumus, kādos tiesu eksperta kandidāts ir daļēji atbrīvots no sertifikācijas pārbaudījuma maksas. Likumprojekts noteic, ka sertifikācijas pārbaudījumu nekārto tiesu eksperta kandidāti medicīnas vai tiesu psihiatriskās ekspertīzes specialitātēs un ka lēmumu par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu tiesu ekspertam tiesu medicīnas vai tiesu psihiatriskās ekspertīzes specialitātēs Tiesu ekspertu padome pieņems, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktās kompetentās iestādes sniegto informāciju. Likumprojekts precizē un papildina tiesu eksperta atbildības regulējumu, ka arī paredz, ka lai izskatītu pret tiesu ekspertu ierosinātu disciplinārlietu, Tiesu ekspertu padome izveido disciplinārlietu izskatīšanas komisiju. Likumprojekta Pārejas noteikumos tiek noteikts, ka triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās, tieslietu ministrs apstiprina jaunu Tiesu ekspertu padomes un Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijas personālsastāvu. Likumprojekts „Tiesu ekspertu likums” vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas