Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011. gadam. Tos izstrādājuši Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) un Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts projekta anotācijā, nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu, tai skaitā kadastrālo vērtību bāzes izstrādi veic VZD. No 2006. gada aprīļa kadastrālo vērtību bāzi izstrādā vienlaicīgi zemei un ēkām visā valsts teritorijā pa nekustamā īpašuma grupām. Ar jaunajiem noteikumiem plānots apstiprināt ne tikai no jauna izstrādātās bāzes vērtības, korekcijas koeficientus un lauku nekustamo īpašumu grupas vērtību zonējumus, bet arī no jauna apstiprināt visu pārējo nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumus, kas izstrādāti no 2007.gada līdz 2009.gadam, un inženierbūvju bāzes vērtības, kas izstrādātas 2010.gadā atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumiem, proti,  lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes, dzīvojamo māju apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves, komercobjektu apbūves zonējumus u.c. Plānots apstiprināt arī ēku un inženierbūvju tipu bāzes vērtības. Vērtību zonējuma kartes nav pievienotas normatīvā akta projektam papīra veidā, bet gan normatīvā akta projektā izdarīta atsauce uz elektroniski parakstītiem dokumentiem un elektronisko dokumentu pieejamību VZD un Valsts kancelejas arhīvos, kā arī VZD interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv. Normatīvā akta projektā ietvertā kadastrālo vērtību bāze kadastrālās vērtēšanas vajadzībām jāpiemēro no 2011.gada 1.janvāra. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ekonomikas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un Vides ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Nacionālajai Trīspusējās sadarbības padomei un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv