Šodien, 24.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti. Kā teikts anotācijā, pašlaik dati par apgrūtinātajām teritorijām, to robežām un apgrūtinājumus izraisošiem objektiem, kuriem nosaka apgrūtinātās teritorijas, atrodas dažādu institūciju pārziņā. Tā kā valstī nav vienkopus pieejami aktuāli un detalizēti dati par objektiem un apgrūtinātajām teritorijām, personām nav iespējams saņemt pilnīgu informāciju par apgrūtinājumiem. Tas izraisa nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus un iespaido nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, ko izmanto par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai. Līdz šim nav noteikti vienoti principi datu par objektiem un apgrūtinātajām teritorijām uzkrāšanai – atšķiras datu formāti, detalizācijas pakāpe, precizitāte u.c. Rezultātā informācijas apmaiņa ir apgrūtināta, dažkārt pat neiespējama, jo uzkrātā informācija nav savietojama bez papildu apstrādes, kam nepieciešami papildu resursu ieguldījumi. Lai atrisinātu minētās problēmas, nepieciešams izveidot centralizētu sistēmu. Šī noteikumu projekta mērķis ir noteikt informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību. Izveidojot informācijas sistēmu, sākotnēji tajā paredzēts iekļaut Valsts zemes dienestā uzkrātos ģeotelpiskos datus par aizsargjoslām, kurus informācijas sistēmas pārzinis gatavos iekļaušanai Informācijas sistēmā līdz 2014.gada 1.janvārim, datiem piešķirot unikālu identifikatoru. Informācijas sistēmas pārzinis varēs nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un publiski pieejamu informāciju, uzkrājot noteikta formāta, precizitātes un apjoma klasificētus ģeotelpiskos datus jebkādā specifikācijā, Datus par objektiem un apgrūtinātajām teritorijām uzturēs centralizētā datu bāzē. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ārlietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, kā arī Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei un Latvijas Pašvaldību savienībai. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv