Informācija presei
10. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministra kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”, nosakot procedūru, kādā  komersanti varēs pieteikties notiesāto nodarbināšanai, tāpat nosakot izvērtēšanas komisijas sastāvu, komersantu atlases kritērijus, lēmumu pieņemšanas kārtību un slēdzamos sadarbības līgumus. Noteikumu projekts paredz brīvības atņemšanas iestādē izveidot kompetentu komisiju, kuras sastāvā ir amatpersonas, kas pārzina brīvības atņemšanas iestādes materiāltehnisko stāvokli, nodarbinātībai izmantojamo telpu drošības aspektus, resocializāciju un vēlamos nodarbinātības veidus, ņemot vērā notiesāto izglītību, darba pieredzi un prasmes. Paredzēts, ka izvērtēšanas komisija noteiks komersantiem sniedzamās informācijas apjomu, informēs par komisijas sastāvu un lēmuma pieņemšanas nosacījumiem, kā arī noteiks termiņus komersantu piedāvājumu izvērtēšanai, lēmuma pieņemšanai un sadarbības līguma noslēgšanai. Tāpat komisija izskatīs komersantu, kas vēlas nodarbināt ar brīvības atņemšanu notiesāto, pieteikumus un pieņems lēmumu, izvērtējot noteikumu projektā paredzētos kritērijus, kas vērsti uz to, lai izvēlētos atbilstošāko komersantu nodarbinātības organizēšanai ilgtermiņā, t.sk. nepieciešamībai resocializēt notiesātos. Latvijas Sodu izpildes kodekss noteic, kādā kārtībā un termiņos ir apstrīdami komisijas lēmumi. Savukārt noteikumu projekts noteic termiņu lēmumu pieņemšanai un šī lēmuma apstrīdēšanas kārtību, kā arī sadarbības līguma noslēgšanas termiņu gadījumos, kad komisijas lēmums nav apstrīdēts un gadījumos, kad tas ir ticis apstrīdēts, lai maksimāli ātrākā termiņā nodrošinātu komersantu iesaistīšanu notiesāto nodarbināšanas procesā. Noteikumu projektā Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir paredzētas tiesības pieprasīt nodokļu administrācijai izziņu par komersanta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāda valsts budžetā esamību vai neesamību, lai pārliecinātos par komersanta finansiālo stabilitāti. Noteikumu projektu var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/