Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtībai. Noteikumu projektu izstrādājuši valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – MNA) un Tieslietu ministrijas speciālisti. Noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja administrators iesniegs MNA informāciju par darbinieku prasījumu izskatīšanu, un kārtību, kādā no Darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek apmierināti šie prasījumi. Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, pašlaik spēkā esošā kārtība nepilnīgi regulē darbinieku prasījumu apmierināšanai nepieciešamos dokumentus un to iesniegšanas kārtību MNA maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms 2008. gada 1. janvāra. Līdz ar to noteikumus nepieciešams precizēt un papildināt MAN iesniedzamo dokumentu sarakstu. Vienlaikus nepieciešams precizēt noteikumu pielikumus gan redakcionāli, gan atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, lai nodrošinātu iespēju, izmantojot mazākus administratīvos resursus, efektīvāk izskatīt iesniegumus un pieņemt attiecīgus lēmumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Labklājības ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.