Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumu projektu par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu paraugiem. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti saskaņā ar jauno Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, kas stājās spēkā šā gada 13. maijā. Kā teikts projekta anotācijā, persona, kas vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu, abus vienlaicīgi vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai rakstveida iesniegumu, kurā norāda attiecīgā ieraksta maiņas iemeslu. Pēc apstiprināšanas valdībā veidlapas būs pieejamas Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu un Iekšlietu ministrijām. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv