Informācija presei
Šodien, 19.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Tieslietu ministrijas izstrādāti grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā. Ar šiem grozījumiem paredzēts atvieglot pārziņu darbību un iesaistīt datu subjektu iespējamā datu aizsardzības pārkāpuma risināšanā, tādējādi, mazinot ļaunprātīgu datu subjekta rīcību, piemēram, nepamatoti pieprasot pārzinim lielā apmērā informāciju. Grozījumi paredz kārtību, kas atvieglos Datu valsts inspekcijas (DVI) personas datu aizsardzības uzraudzību, proti, gadījumos, kad pārzinis ir reģistrēts vai atrodas ārpus Latvijas Republikas (LR) robežām, bet tas veic personas datu apstrādi LR, viņam ir jāieceļ LR reģistrēta pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošanu. Grozījumi precizē, kādā gadījumā būs nepieciešama datu apstrādes reģistrācija DVI, proti, pārējos gadījumos datu apstrādes reģistrēšana nebūs nepieciešama. Pašreiz datu apstrādes reģistrācija nav jāveic žurnālistikas vajadzībām. Tāpat grozījumi paredz, ka informāciju datu subjektam par viņa personas datu apstrādi var nesniegt, ja tas ir aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās. Papildus datu subjektam ir noteikts pienākums sadarboties ar pārzini, ja datu subjekts pieprasa pārzinim sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi. Grozījumi paredz DVI tiesības atlikt personas datu apstrādes reģistrēšanu, ja ir noteikta pirmsreģistrācijas pārbaude.  Turpmāk pārzinim būs pienākums sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesisko pamatu un svītrot prasību sniegt informāciju par personas datu operatoru. Savukārt pēc atsevišķa pārziņa lūguma DVI varēs izsniegt personu datu apstrādes reģistrācijas apliecību. Turpmāk datu subjekts varēs iesniegt sūdzību DVI tikai gadījumos, ja pārzinis nepilda, ir atteicies vai daļēji izpildījis datu subjekta prasības. Tāpat grozījumi precizē nosacījumus personas datu nodošanai uz valstīm, kas nenodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. Minētie likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar likuma grozījuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas