Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Noteikumu projektu izstrādājuši Uzņēmumu reģistra un Tieslietu ministrijas speciālisti. Ar šiem noteikumiem tiks apstiprināti paraugi veidlapām un tajās ierakstāmajām ziņām, saskaņā ar kurām tiek izdarīti ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Izstrādāti pieteikumi reliģiskās organizācijas, tās iestādes ierakstīšanai, pārreģistrēšanai, reorganizācijas vai darbības izbeigšanas vai izmaiņu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Tāpat izstrādāti projekti pieteikumiem reliģiskās organizācijas darbības atjaunošanas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un pieteikums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes izslēgšanu no reģistra. Projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai. Ar pieteikumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv