Informācija presei
Rīt, 4.jūnijā, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas izstrādāto Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kura paredz novērst vardarbības veicinošus apstākļus un cēloņus, aizsargāt un sniegt nepieciešamo palīdzību apdraudētajām personām. Šobrīd valsts un pašvaldību institūciju rīcībā nav instrumentu, ar kuriem varētu ietekmēt personas uzvedību, kad tā apdraud citu cilvēku drošību. Preventīvie piespiedu līdzekļi ir līdzekļi, ar kuriem tiks veikti pasākumi vardarbības novēršanai, lai panāktu lielāku sabiedrības drošību, piemēram, aizliegums tuvoties un sazināties ar konkrētu personu vai personu loku, aizliegums tuvoties noteiktai vietai, pienākums piedalīties sociālās rehabilitācijas programmās. Koncepcija paredz, ka preventīvos piespiedu līdzekļus varēs piemērot personai, kura sasniegusi  vienpadsmit gadu vecumu, kuras uzvedībā tiks konstatēti vardarbības riski vai kura citādi radīs citas personas dzīvības, veselības, dzimumneaizskaramības, tikumības vai brīvības apdraudējumu. Katrā pašvaldībā tiks izveidota starpinstitucionālā sadarbības grupa, kuras mērķis būs pieņemt kvalitatīvu lēmumu. Grupas sastāvā būs dažādu amatpersonu un speciālistu pārstāvji, proti, Valsts policija, pašvaldības sociālais dienests, bāriņtiesa, Valsts probācijas dienests u.c. Šāda institūciju un speciālistu savstarpēja sadarbība nodrošinās, ka katrs konkrētais gadījums būs vispusīgi izvērtēts, piemērojot tikai efektīvākos preventīvos piespiedu līdzekļus. Aicinām mediju pārstāvjus apmeklēt brīfingu par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju 4.jūnijā plkst.11.00 Ministru kabineta bibliotēkā. Mediju brīfingā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv